bethaoxinh

lethanhbinh - Ngày 10/08/2010, lúc 3:06 PM :
cách Tán gái đẹp, nhà giàu, học giỏi, hiền lành, không đua đòi ăn chơi:
2 Bình luận Loan tin Thích
0 Ném đá
lethanhbinh - Ngày 10/08/2010, lúc 3:08 PM
0 phiếu Down Up
mà loại này không có trên đời đâu, anh em khỏi mắc công kiếm. Biết đến giai đoạn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu có xuất hiện không, chứ 30 năm xây dựng CNXH rồi chưa thấy ai (mà nếu có thì giang hồ hiểm ác đã cướp từ lâu), anh em nào nếu biết có ai thì chỉ giáo để đứng từ xa chiêm ngưỡng cái coi.
Anna - Ngày 10/08/2010, lúc 3:22 PM
+1 phiếu Down Up
hơ loại này thì hem biết lèm j đâu...

Đăng nhập để viết bình luận chơi bây.