huralove202

The One - Ngày 23/03/2010, lúc 3:52 PM :
Hãy xem thần đồng đánh trống 6 tháng tuổi như thế nào

9 Bình luận Loan tin Thích
0 Ném đá
The One - Ngày 23/03/2010, lúc 3:53 PM
+1 phiếu Down Up
sorry 6 tuổi chứ ko phải 6 tháng tuổi
Vũ Khoan - Ngày 23/03/2010, lúc 4:03 PM
+1 phiếu Down Up
Cứ tưởng là 6 tháng mà cầm gậy gõ trống được chứ

Ku này có tương lai đấy, chơi khá ngầu
Jammie - Ngày 23/03/2010, lúc 4:18 PM
+2 phiếu Down Up
Con nít bi giờ giỏi thật, ước chi con anh sau này cũng được như vậy , không cho nó nối nghiệp cha làm Coding Worker, cực như trâu
Lão Trư - Ngày 23/03/2010, lúc 4:19 PM
0 phiếu Down Up
Síp chịu đầu tư là được sao hông
Lê Thúy Diễm - Ngày 23/03/2010, lúc 5:31 PM
0 phiếu Down Up
Ráng đi A.Phuong, mà nhóc nhà anh dạo này có ghét lắm chưa
Vi Lang - Ngày 23/03/2010, lúc 5:37 PM
0 phiếu Down Up
Nè, bộ đánh trống kg cực hả ...
Lão Trư - Ngày 23/03/2010, lúc 5:47 PM
-1 phiếu Down Up
Giới nhạc công người ta nói, cái đứa chơ dở nhạc cụ nhất đành phải cầm 2 cái dùi mà gõ trống
Bá Đạo - Ngày 23/03/2010, lúc 6:15 PM
+1 phiếu Down Up
nhóc này gõ hay vãi cả hà
Phạm Lan Anh - Ngày 23/03/2010, lúc 6:38 PM
+1 phiếu Down Up
vẫn có chỗ khựng

Đăng nhập để viết bình luận chơi bây.