steven.n

Steven - Ngày 26/07/2010, lúc 1:03 PM :
1. Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì?
2. Nằm úp xuống 1 hòn đá?
3. 2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau?
4. Người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh?
5. 1 người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp?
6. Người đàn ông không mặc gì nằm đắp chăn bông ngủ?
11 Bình luận Loan tin Thích (1 người đang thích)
0 Ném đá
Lão Trư - Ngày 26/07/2010, lúc 1:08 PM
+3 phiếu Down Up
3. 2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau? -> gậy ông đập lưng ông
Steven - Ngày 26/07/2010, lúc 1:27 PM
0 phiếu Down Up
6. Người đàn ông không mặc gì nằm đắp chăn bông ngủ?
Bành Đông Mỹ - Ngày 26/07/2010, lúc 1:31 PM
+2 phiếu Down Up
Em nghĩ đó là: Gà Trống Nuôi Con
Steven - Ngày 26/07/2010, lúc 1:33 PM
+1 phiếu Down Up
, sai bét
+1 phiếu Down Up
6. ấp trứng
2. lấy trứng chọi đá
...
Steven - Ngày 26/07/2010, lúc 1:38 PM
0 phiếu Down Up
@Sữa: câu 6. sai luôn
Dang Thai Anh Minh - Ngày 26/07/2010, lúc 3:53 PM
+2 phiếu Down Up
1. Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì? -> Đất lành chim đậu (câu này mình biết) 2. Nằm úp xuống 1 hòn đá? -> Lấy trứng chọi đá (bị thằng khác đố rùi, hehe) 3. 2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau? (chính xác như lão trư giải) -> gậy ông đập lưng ông 4. Người đàn ông không mặc gì ...
Mạnh Huỳnh - From LotideNgày 26/07/2010, lúc 3:55 PM
0 phiếu Down Up
Hay Hay Hảo Hảo Mì Chua Cay
Steven - Ngày 26/07/2010, lúc 3:59 PM
0 phiếu Down Up
Khoái nhất câu 6
Ninh Tinh Vi - Ngày 26/07/2010, lúc 4:13 PM
0 phiếu Down Up
Hảo hảo mì cua cay
Út Nhóc - Ngày 27/07/2010, lúc 12:15 PM
0 phiếu Down Up
K hiểu

Đăng nhập để viết bình luận chơi bây.

Loan tin khác