bubu7742

Bu - Ngày 07/05/2011, lúc 5:01 PM :
Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm :">
12 Bình luận Loan tin Thích
0 Ném đá
Harley Tran - Ngày 07/05/2011, lúc 11:27 PM
0 phiếu Down Up
ủa mới có 2 loại à
Stevie - Ta đã trở lại... - Ngày 08/05/2011, lúc 12:06 AM
0 phiếu Down Up
M khờ
Harley Tran - Ngày 08/05/2011, lúc 12:31 AM
0 phiếu Down Up
là sao. sao nói e khờ
AZ ^_^ HAO - Ngày 08/05/2011, lúc 12:09 PM
0 phiếu Down Up
ỦA còn hai loại nữa đâu
Luxubu - Ngày 08/05/2011, lúc 9:34 PM
+7 phiếu Down Up
loại thứ 3 là biết đếm nhưng mà đếm sai (hoặc ko biết đếm nhưng tỏ ra biết đếm) như thằng viết chủ đề này.
Jammie - Ngày 08/05/2011, lúc 11:24 PM
0 phiếu Down Up
Ừ, sao mới kể có 2 loại, còn loại thứ 3 đâu

#Hải: nói vậy cũng nói
Stevie - Ta đã trở lại... - Ngày 08/05/2011, lúc 11:29 PM
0 phiếu Down Up
thêm ông anh khờ nữa
Nhện - Ngày 09/05/2011, lúc 8:48 AM
0 phiếu Down Up
dìm hàng quá
chạy rồi
Perl Only! - Ngày 09/05/2011, lúc 9:40 AM
+1 phiếu Down Up
Câu tương tự:
"Người dùng máy tính chia làm 10 loại, 1 loại biết số nhị phân và 1 loại không biết" .
Bu - Ngày 14/05/2011, lúc 11:30 AM
0 phiếu Down Up
don gian la em thuoc loai thu 2 ma may anh )))) may anh suy nhgi xau xa wa ^^
Nhện - Ngày 14/05/2011, lúc 11:45 AM
0 phiếu Down Up
vote aP
Bu - Ngày 14/05/2011, lúc 11:52 AM
0 phiếu Down Up
)))

Đăng nhập để viết bình luận chơi bây.